Školenia z aplikácií kozmetikou SYIS
Školenie sa skladá z teoretickej a praktickej časti.

Časť teoretická:

  • opísanie rôznych druhov kozmetických aplikácií kozmetikou SYIS
  • opísanie indikácií a kontraindikácii pri aplikáciách
Praktická časť:
  • školiteľ vykoná aplikáciu použitím kozmetiky SYIS v závislosti na druhu a type pokožky modelky.
Cena školenia: 60€

Termín školenia:
Školenie sa koná po individuálnom dohovore v Spišskej Novej Vsi, ul.Radlinského 20. Na školenie je potrebné nahlásiť sa v dostatočnom časovom odstupe na tel. čísle 0948003893 alebo na e-mail: info@activeshop.sk,počet miest je obmedzený.

V cene je zahrnutý certifikát o ukončení školenia.